Privacy -en cookieverklaring

Ennovy Talent’eert is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Stellingmolen 39
Postcode: 6049 GN
Plaats: Herten
Bezoekadres: Merumerkerkweg 1
Postcode: 6049 BX
Plaats: Herten
KvK nr.: 65654447
AGB-Code: 41787683
BTW nr.: n.v.t.
Telefoonnummer: 06 – 27 43 79 29
e-mailadres: yvonnevullers@hotmail.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Ennovy Talent’eert persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
Ennovy Talent’eert respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Ennovy Talent’eert. Wees je er dus van bewust dat Ennovy Talent’eert niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Ennovy Talent’eert.

Persoonsgegevens die Ennovy Talent’eert verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Ennovy Talent’eert verwerkt:- Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal,
in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;
– Rekeningnummer.

Ennovy Talent’eert verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ennovy Talent’eert persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ennovy Talent’eert en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Ennovy Talent’eert verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

– Doel: Voor het afhandelen van jouw betaling > Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Doel: Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame > Grondslag: Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

– Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren > Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Doel: Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten > Grondslag: Gerechtvaardigd belang

– Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren > Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

– Doel: Ennovy Talent’eert verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte > Grondslag: Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

– Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving > Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ennovy Talent’eert) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ennovy Talent’eert bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
– gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor
bijvoorbeeld een lopende opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
– indien dossiers langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn,
worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard.

Persoonsgegeven: Ennovy Talent’eert > Termijn: 7 jaar (Belastingwetgeving) > Reden: Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegeven: Jouw KvK-nummer > Termijn: 7 jaar (Belastingwetgeving) > Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegeven: Jouw voor- en achternaam > Termijn: 1 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Persoonsgegeven: Jouw adresgegevens > Termijn: 1 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden:  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Persoonsgegeven: Jouw telefoonnummer > Termijn: 1 jaar na afronding van de overeenkomst > Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Persoonsgegeven: Jouw e-mailadres > Termijn: Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief > Reden: Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Persoonsgegeven: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt > Termijn: 1 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens delen met derden/ anderen

Ennovy Talent’eert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ennovy Talent’eert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Ennovy Talent’eert gegevens:

Derden: Administratiekantoor > Categorie: verwerker > Doel delen: Om de Btw-aangifte te doen > Welke gegevens: Inkoop- en verkoopfacturen

Derden: Facturatiesysteem > Categorie: verwerker > Doel delen: Om facturen en offertes te kunnen opmaken > Welke gegevens: Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Derden: Email- en websiteprovider > Categorie: verwerker > Doel delen: Voor de website en emails > Welke gegevens: e-mailadres en naw-gegevens

Derden: Google > Categorie: verwerker > Doel delen: Voor de website en emails > Welke gegevens: e-mailadres en naw-gegevens

Derden: Google-analytics > Categorie: verwerker > Doel delen: Voor de website en emails > Welke gegevens: e-mailadres en naw-gegevens

Derden: Active Campaign > Categorie: verwerker > Doel delen: Voor de website en emails > Welke gegevens: e-mailadres en naw-gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Ennovy Talent’eert in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yvonnevullers@hotmail.nl. Ennovy Talent’eert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ennovy Talent’eert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Ennovy Talent’eert wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Ennovy Talent’eert niet voldoet privacyverklaring 5 aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Ennovy Talent’eert wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Ennovy Talent’eert gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Functionele en analytische cookies
Ennovy Talent’eert maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Ennovy Talent’eert. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Ennovy Talent’eert zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. privacyverklaring 6 De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
http://www.Ennovy Talent’eert.nl is de website van Ennovy Talent’eert.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Ennovy Talent’eert maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn Notebook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk de plugins en het thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ennovy Talent’eert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via yvonnevullers@hotmail.nl
– Deze privacy- en cookieverklaring is van 1 januari 2021 eerste versie